cast
مرجان هرندی

دفتر فنی پروژه چیست؟ + 0 تا 100شرح وظایف دفتر فنی در پروژه

مرجان هرندی
20 تیر 1401
4299
2
متن مقاله

دفتر فنی پروژه چیست؟

آیامیدانید دفتر فنی پروژه چیست؟ آیا با شرح وظایف دفتر فنی در پروژه های عمرانی آشنایی دارید؟ دفترفنی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مراکز مورد نیاز پروژه‌های عمرانی می‌باشد که وظایف خاص و مهمی را در پروژه بر عهده دارد و در هر پروژه در تمامی مراحل، از مرحله بستن قرارداد تا تحویل پروژه برای برآورده ساختن نیازهای پروژه به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با این واحد درگیر خواهید بود. برای درک بهتر جایگاه دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناس کنترل پروژه و ارائه مهارت‌های موردنیاز در این بخش باید شرح وظایف دفتر فنی پروژه را شناسید. در این مقاله با اهمیت دفتر فنر پروژه و شرح وظایف آن بیشتر آشنا خواهید شد با ما همراه باشید.

دفتر فنی پروژه چیست؟

مقاله پیشنهادی: پرکاربرترین نرم افزاهای عمران

دفتر فنی پروژه

یکی از اصلی ترین و مهمترین مراکز مورد نیاز در پروژه ‌های عمرانی دفترفنی می‌باشد. در واقع دفترفنی هدایتگر اصلی پروژه است و مسئولیت بسیار سنگینی از مجموعه فعالیت های عمرانی را بر دوش دارد. این دفتر با نظارت مدیر پروژه جهت هماهنگی با رئیس کارگاه ایجاد شده و به همه‌ی نقشه‌ها، مدارک پیمان، شرایط عمومی و خصوصی، فهرست مقادیر و آحاد بها و... احاطه داشته است. دفتر فنی تشکیل شده از افراد مختلف با تخصص و مسئولیت های گوناگونی است که هر یک وظایفی مشخص داشته و این واحد به ارمغان آورده است. وجود دفتر فنی در هر پروژه عمرانی از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است زیرا با ایجاد دفتر فنی تمامی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی، تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع، صورت برداری از کارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کار کرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام می‌شود. دفتر فنی در هر پروژه در تمامی مراحل از ابتدای کار در بستن قرارداد، حین اجرا و تحویل پروژه با تقسیم بندی و شرح وظایف افراد در دفتر فنی پروژه آغاز به کار میکند. در ادامه به شرح وظایف افراد در دفتز فنی خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

وظایف دفترفنی

حالا که با دفتر فنی پروژه آشنا شدید قبل از اینکه به شهر وظایف افراد در این دفتر بپردازیم ابتدا وظایف کلی این دفتر را برسی خواهیم کرد. از وظایف و کارهای مهمی که در دفتر فنی انجام می‌شود میتوان به مطالعه نقشه‌های پروژه و ثبت شماره و تاریخ ابلاغ آنها در پرونده نقشه‌ها اعم از نقشه‌هائی که در شروع پروژه به پیمانکار ابلاغ می شود و یا نقشه هایی که بعداً توسط مهندسین مشاور ابلاغ می‌گردد اشاره کرد. ثبت و نگه داری تاریخ این چنین نقشه‌ها در تنظیم تأخیرات مجاز پروژه ضروری می‌باشد.همچنین با مطالعه دقیق نقشه‌ها جهت مشخص نمودن نقاط ضعف نقشه‌ها اعم از کمبودها، اشتباهات، و یا هر اشتباه دیگری که ممکن است درنقشه ها پیش بیاید را یادداشت نموده و به مهندسین مشاور و دستگاه نظارت منتقل می‌کنند. در دفتر فنی در ابتدا کارفرما عملیات اجرایی پروژه را تعیین کرده و هزینه اجرای پروژه را به پیمانکاری که برای اجرای پروژه انتخاب شده است پرداخت می‌کند سپس مهندس مشاوری از طرف کارفرما انتخاب می‌شود تا بر نحوه اجرا پروژه توسط پیمانکار نظارت کند.

وظایف دفترفنی

نیروهای مورد نیاز دفتر فنی

•   مهندس عمران با تجربه کافی جهت سرپرستی دفتر فنی.
•   مهندس نقشه‌کش برای تهیّه نقشه‌های اجرائی و اجرا شده و غیره.
•   مهندس مترور برای تهیّه صورت وضعیت‌ها.
•   مهندس کنترل پروژه.
•   تکنسین جهت تنظیم گزارشات و برداشت‌های لازم از کارگاه ( رابطه کارگاه با دفتر فنی).
•   مهندس نقشه بردار.

بررسی مراحل وظایف دفتر فنی مهندسی عمران

همانطور که در قسمت های قبلی توضیح دادیم متوجه شدید که یک دفتر فنی از تخصص‌های متنوعی تشکیل شده‌است، از جمله مهندسین عمران، معماری، نقشه‌بردار، تکنسین‌های مورد نیاز و البته کارشناس کنترل پروژه که هر یک در مراحل مختلف پروژه وظایف متفاوتی دارند. در این بخش میخواهیم به برسی مراحل و وظایف این افراد در بخش های مختلف پروژه بپردازیم.

بررسی مراحل وظایف دفتر فنی مهندسی عمران

مقاله پیشنهادی: متره برآورد چیست؟

ابتدای پروژه

یکی از بخش‌های کار دفترفنی که از ابتدا تا مراحل پایانی پروژه ادامه دارد در بخش کارفرما، مشاور و پیمانکار است. در این مرحله مهم‌ترین مهارت‌هایی که باید یک مهندس دفترفنی داشته باشد، توانایی نقشه‌خوانی، آنالیز قیمت، تسلط کامل روی فهرست بها، آشنایی با طریقه شرکت در مناقصات، متره و برآورد، آشنایی کامل با موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان می‌باشد.در بخش کارفرما در دفترفنی در ابتدای پروژه در دفتر فنی بخش کارفرما باید برآوردی از هزینه انجام کار، مقدار هر فعالیت در کار و مدت اجرای کار را ارائه دهد. که کارفرما می‌تواند بخشی از این وظایف یا کل آن را به یک مشاور بسپارد. این مرحله پس از این طراحی‌های اولیه و تعیین کلیات اجرای عملیات آغاز می‌شود. که این برآوردهای بر اساس طراحی‌های انجام شده، مراحل کار، حجم کار و مدت اجرا انجام می‌شود. پس از انجام این مراحل توسط کارفرما یا مشاور دفتر فنی پیمانکار باید برآورد انجام شده را را بررسی کند. این مرحله بسیار پر اهمیت بوده و یکی از مهم‌ترین مراحل برای شرکت‌های پیمانکاری است زیرا اشتباهات کوچک در این مرحله می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری را به شرکت وارد کند.
سپس دفتر فنی پیمانکار با توجه به آنالیز اطلاعات مناقصه از جمله قیمت، زمان و حجم کار و با تکیه بر توان اجرایی، مالی و ماشین آلاتی که در اختیار دارد نظر خود را برای شرکت در این مناقصه اعلام کرده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه می‌دهد.

ئظایف دفتر فنی در ابتدای پروژه

دفترفنی در حین اجرای کار

پس از برآورد قیمت و برسی آن توسط دفتر فنی پیمانکار وارد مرحله عملی انجام پروژه شده و در این بخش کارهای متعددی را انجام می‌دهد. یکی از مهم‌ترین کارها در این مرحله انجام می‌شود، مستندسازی پروژه و تهیه‌ی گزارش‌ها در بخش پیمانکار و بررسی آن‌ها در بخش مشاور و کارفرما است. که به دقت و نظم بالایی نیاز دارد. شرح وظایف سرپرست و کارشناس دفترفنی عمران در بخش مستند سازی پروژه، به صورت زیر میباشد که باید تهیه، تنظیم و بایگانی شود:

 •  مستند سازی صورت جلسات کارهای انجام شده
 •  صورت جلسه کردن کارکردها
 •  مستند سازی تاخیرهای به وجود آمده و دلیل آن
 •  مستند کردن کارهای انجام شده روزانه
 •  صورت جلسه کردن تعارضات به وجود آمده
 •  مستند سازی نقشه‌های ازبیلت یا همان نقشه‌های چون ساخت
 •  مدارک آزمایش‌ها و کیفیت‌های مورد تایید برای فعالیت‌های انجام شده

پکیج پیشنهادی: پکیج آموزش متره برآورد

در بخش تهیه‌ی گزارشات:

 • گزارش‌هایی مربوط به پیشرفت پروژه و زمان بندی آن
 •  گزارش کارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
 •  گزارش تعارضات به وجود آمده
 •  گزارش تاخیرات به وجود آمده
 •  گزارش مصالح استفاده شده و مورد نیاز
 •  گزارش عملکرد پیمانکاران جزء

برسی این کارها از وظایف اصلی دفتر فنی کارفرما و مشاور پروژه در حین اجرای کار است. مشاور وضیفه دار  نحوه اجرای صحیح کار، مدت اجرای کار و هزینه‌هایی که پیمانکار در قالب صورت وضعیت‌ها ارائه داده  را بررسی کرده و برای تایید نهایی به کارفرما ارئه دهید.
در مرحله اجرای کار گزارش نویسی، تسلط به بحث تعارضات و دعاوی، آشنایی کامل با موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، متره و برآورد، نقشه خوانی و حتی نقشه کشی نیاز است و افراد در این بخش باید مهارت کافی برای انجام کار در این بخش را دارا باشند.قطعا تجربه در این کار به شما کمک زیادی می‌کند ولی مهارت‌های بالا لازمه‌ی حضور در این بخش از پروژه‌ها است.

فترفنی در حین اجرای کار

مقاله پیشنهادی: تکلا استراکچرز چیست؟

دفتر فنی در مرحله تحویل پروژه

در این مرحله هم، مانند دو مرحله قبلی دفتر فنی عمران شرح وظایف خاصی دارد و باید کارهای مهمی را انجام دهد. در این مرحله دفترفنی پیمانکار باید صورت وضعیت‌های قطعی را تهیه و تنظیم کرده و تحویل مشاور یا کارفرما دهد. تهیه این نقشه ها و صورت وضعیت ها شامل بخش دفتر فنی پیمانکاری است که مهندس دفتر فنی باید در زمان تحویل پروژه، مدارک تحویل موقت و قطعی را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار مهندس مشاور و کارفرما قرار دهد. تا مشاور و کارفرما به بررسی موارد ارائه شده بپردازند و بدون نقص، پروژه انجام شده را تحویل بگیرد.

دفتر فنی در مرحله تحویل پروژه

پکیج پیشنهادی: پکیج آموزش تکلا استراکچرز

امیدوارن از این مقاله لذت برده باشید. برای تهیه پکیج های آموزش در حوزه معماری، عمران، گرافیک و طراحی لباس میتوانید به سایت آپادمی مراجعه کنید.

کارت متره و برآورد
کارت طراحی اتصالات
کارت رویت
کارت تکلا استراکچرز

مقالات مشابه

عمران
یکی از مهم ترین مراحل طراحی سازه، بررسی احتمال هم زمانی اثر بارها است....
عمران
در این آموزش رایگان با طراحی اتصال گیردار تیر به ستون از نوع اتصال مست...
معماری
اتوکد(AutoCAD) یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به کاربران امکان می‌دهد ب...
عمران
اتصالات فولادی قطعات فلزی هستند که نقاط و قطعات مختلف یک سازه را با هد...
کاربر عزیز نظر خود را درباره ی مقاله ی بالا برای ما بنویسید.

داریوش فلاح Apademy User
21 مهر 1401 - ساعت 07:31
پاسخ

وقت بخیر بسیار خوب و جامع بود.

مدیر سایت Apademy Admin
مدیر

خواهش میکنم جناب فلاح عزیز، موفق باشید.